26
mei

Bericht van het bestuur

Bericht van het bestuur

Beste Dwarsliggers,

Helaas hebben wij moeten besluiten om af te zien van het organiseren van alle reguliere carnavals activiteiten voor jong en oud in 2022. De huidige situatie rondom de oplevende besmettingen en de uiterst onzekere toekomst op korte termijn noodzaakt ons hier toe. Ook wij vinden dit erg tegenvallen, maar zijn ons bewust van de verantwoording die wij hebben naar onze bezoekers, deelnemers en de gemeenschap in het algemeen.
Indien er mogelijkheden zouden kunnen ontstaan voor een activiteit in welke vorm dan ook, zullen wij hier ook naar kijken. Blijf allen gezond en we zien jullie hopelijk snel weer bij een volgende activiteit.

Bestuur c.v. De Dwarsliggers