Reglement

Reglement carnavalsoptocht 2024

Aan de deelnemers van de Maldense optocht op
Zaterdag 10 februari 2024
Opstellen vanaf 12.30 uur
De optocht start om 13.30 uur
De prijsuitreiking is z.s.m. na de Optocht in “Maldensteijn”

Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
Het bestuur van c.v. De Dwarsliggers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden ontstaan voor, tijdens en na deelname aan de optocht.

Toezicht

Controle op naleving van de in het reglement benoemde eisen vindt plaats op last van de organisatie en of de gemeente.
Bij overtreding van het reglement zowel voor- tijdens- als na de optocht, wordt u door de organisatie gewaarschuwd.
Als hieraan geen gehoor wordt gegeven kan uitsluiting of diskwalificatie volgen.
Bij kritieke overtredingen zal ook de politie ingeschakeld worden.
De Optochtcommissie kan steekproefsgewijs (eventueel na telefonisch contact) op de bouwplaats komen controleren of de wagen rechtmatig kan en mag deelnemen.

Aanwijzingen

Aanwijzingen van de Politie, Verkeerregelaars en Optochtcommissie bij aanvang en tijdens het verloop van de route dienen strikt opgevolgd te worden.
Uitgangspunt is een goed aaneengesloten optocht.
Sluit daarom steeds aan en vermijd oponthoud.
Zorg dat de afstand met de voorganger maximaal 5 tot 10 meter bedraagt.

Opstelling van de optocht

• De deelnemers dienen uiterlijk om 13.00 uur op de aangewezen startlocatie aanwezig te zijn.
Zorg ervoor, mede in verband met de jurering, dat u tijdig aanwezig bent.
• Alle wagens zullen op de Broekkant/Ambachtsweg/Broeksingel worden opgesteld.
• Waar u ook vandaan komt, u rijdt via de Broeksingel (afslag Rabobank rotonde) naar de Broekkant/Ambachtsweg.
• U stelt zich op in volgorde van aankomst. De wagens opstellen aan de uiterste linkerzijde van de straat.
• Het deelnemersnummer dient goed zichtbaar voorop het trekkende voertuig te worden bevestigd. (Inleveren aan het einde van de optocht)
• Het is verplicht dat de chauffeur en tenminste een persoon bij de wagen aanwezig blijven tijdens het opstellen in geval van noodzakelijke verplaatsing of bij een calamiteit.
• Opstelling van de Jeugd: individuelen en groepen vindt plaats ter hoogte van de kruising Raadhuisstraat/Broekkant
• Groepen, individuelen en jeugd hebben een vrije plaats in de optocht

De deelnemers zijn verplicht om een verzekering voor de wagen/aanhanger af te sluiten en dienen dan ook WA verzekerd te zijn. Let op, bij veel verzekeringen dient het deelnemen aan een evenement los te worden aangegeven. Kom je er niet uit bij jou verzekering kijk dan eens bij de vereende.

De bestuurder van het trekkend voertuig dient in het bezit te zijn van het daarvoor geldende rijbewijs.
Indien een voertuig/aanhanger door pech of andere oorzaak langer dan 24 uur langs de route of elders blijft staan zal die verwijderd worden op kosten van de deelnemer.

Drankmisbruik/Openbare orde

 • Overmatig drankgebruik is niet toegestaan. Alcoholisch dranken: Verboden voor iedereen onder de 18 jaar.
 • In de cabine van het trekkende voertuig mag geen alcoholische drank aanwezig zijn.
 • Het gebruik van openvuur of vuurwerk is niet toegestaan in de optocht.
 • Het gebruik van glas/glazen in de optocht is niet toegstaan, blik wel.
 • Verzocht wordt om geen drank zichtbaar op de wagen te hebben.
 • In de optocht mogen geen zedenkwetsende teksten worden gevoerd. Ook het ragen van zedenkwetsende kleding of vermomming is niet toegestaan..
 • Wildplassen op of langs de route is verboden. U kunt tot aan de start van de optocht gebruik maken
  van de toiletten in Gemeentehuis en de gehele dag in Maldensteijn en Winkelcentrum.

 

Afval

Voor het verzamelen van uw afval tijdens de Optocht zoals blikjes, flesjes, papier, etc. krijg u bij het ophalen van het startnummer een blauwe afvalzak mee, die kan bij het ontbindingspunt in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedumpt.
Met het oog op de veiligheid en het milieu is het gebruik van confetti niet toegestaan.

Muziek

De muziek moet van een carnavalesk karakter of passend bij het onderwerp zijn. (Carnaval)harstyle wordt ervaren als overlast en is dus niet toegestaan in de optocht.
Het geluidsniveau mag maximaal 80 dB(A) zijn.
Door overlast in het verleden zijn geluidssystemen buiten proportie (volledige speaker muur) niet toegestaan in de optocht.

Snoepgoed

Het strooien en niet gooien van snoepgoed is toegestaan, als dit op verantwoordelijke manier gebeurt zodat het geen gevaar oplevert voor de toeschouwers.
Op de oversteek van de Rijksweg is het verboden snoepgoed te strooien.

Eindpunt optocht

 • De optocht eindigt bij terugkomst op de broekkant. Verkeersregelaars tonen u de plek waar afgebouwd kan worden.
  Ook hierbij wordt rekening gehouden met de lengte van de wagen.
 • Het eerder verlaten van de optocht is niet toegestaan.
 • Wagens vertrekken in dezelfde richting (rotonde Rabobank/Hema) als dat ze gekomen zijn.

Buiten de optocht

 • Buiten de optocht vindt regelmatig controle plaats door de politie. Zorg dat uw combinatie voldoet aan de wegenverkeerswet.
 • Constructies met bewegende onderdelen en losse attributen dienen tijdens het transport op deugdelijke wijze vastgesteld te worden.
 • Het is verboden om buiten de door ons aangegeven route personen op de wagen te vervoeren.
 • Daarnaast verzoeken wij de muziek pas in te schakelen bij het opstellen en weer uit te schakelen bij het afbouwen. Muziek buiten de optocht kan storend zijn voor omwonenden.
 • Ook bij misdragingen/klachten buiten de optocht kan dit zogen voor uitsluiting van deelname aan de optocht in het volgende jaar.

Tijdens de optocht kunnen foto’s of beeldmateriaal gemaakt worden van deelnemers en hun creaties.
Dit beeldmateriaal kan door de Dwarsliggers geplaatst worden op de website en gedeeld worden via sociale media.
Bij inschrijven geeft u aan als groep hiermee akkoord te gaan.

Aanvullende regels wagens

 • De wagens mogen met betrekking tot de vaste delen niet hoger zijn dan 4 meter en niet breder dan 2,5 meter.
  Bij gebruikmaking van hydrauliek of anderszins, mag de hoogte tijdens de optocht hier wel vanaf wijken.
 • De wielen van de wagen dienen bij de niet draaiende as afgeschermd te zijn tot 30cm boven het straatoppervlak.
 •  Met het oog op de veiligheid voor kinderen moeten aan beide zijden van de wagen minimaal een deelnemer meelopen in een veiligheidshesje.
 •  Op wagens waar personen vervoerd worden dient een deugdelijke reling aanwezig te zijn.
  De reling dient tenminste 90cm boven het oppervlak van de wagen te lopen.
  Wanneer er kinderen op de wagen aanwezig zijn dient dit 60cm te zijn.
 •  Brandbare vloeistoffen dienen veilig opgeslagen te zijn.
  Open vuur op de carnavalswagen is niet toegestaan.
 •  Op elke wagen moet een gekeurde brandblusser van 6kg aanwezig zijn.
 • Gasflessen in de optocht zijn niet toegestaan.
 • Licht ontvlambare onderdelen (zoals stro e.d.) dienen geïmpregneerd te worden.
 •  Het is verboden buiten de door ons aangegeven route mensen op de wagen te
  vervoeren.

CARNAVALSVERENIGING ''DE DWARSLIGGERS''

Wenst u allen een plezierige optocht toe.