Regelement

Regelement carnavalsoptocht 2018

Aan de deelnemers van de Maldense optocht op
Zaterdag 10 februari 2018
Opstellen vanaf 12.30 uur
De optocht start om 13.30 uur
De prijsuitreiking is z.s.m. na de Optocht in “Maldensteijn”

Opstelling van de optocht

• De deelnemers dienen uiterlijk om 13.00 uur op de aangewezen startlocatie aanwezig te zijn.
Zorg ervoor, mede in verband met de jurering, dat u tijdig aanwezig bent.
• Alle wagens zullen op de Broekkant/Ambachtsweg/Broeksingel worden opgesteld.
• Waar u ook vandaan komt, u rijdt via de Broeksingel (afslag Rabobank rotonde) naar de Broekkant/Ambachtsweg.
• U stelt zich op in volgorde van aankomst. De wagens opstellen aan de uiterste linkerzijde van de straat.
• Het deelnemersnummer dient goed zichtbaar voorop het trekkende voertuig te worden bevestigd. (Inleveren aan het einde van de optocht)
• Het is verplicht dat de chauffeur en tenminste een persoon bij de wagen aanwezig blijven tijdens het opstellen in geval van noodzakelijke verplaatsing of bij een calamiteit.
• Opstelling van de Jeugd: individuelen en groepen vindt plaats ter hoogte van de kruising Raadhuisstraat/Broekkant
• Volwassenen: Individuelen en Groepen hebben een vrije plaats in de optocht
• Tijdens de opstelling rekening houden met omwonende i.v.m. geluidsoverlast

Aanwijzingen

Aanwijzingen van de Politie, Verkeersregelaars en optochtcommissie bij aanvang en tijdens het verloop van de route dienen strikt opgevolgd te worden.
Uitgangspunt is een goed aaneengesloten optocht.
Sluit daarom steeds aan en vermijd oponthoud.
Zorg dat de afstand met de voorganger maximaal 5 à 10 meter bedraagt.

Veiligheid

• Wagens waarop tijdens de route personen aanwezig zijn, moeten zijn voorzien van een deugdelijke reling op 90 cm bij kinderen tot 13 jaar op 60 cm boven het vloeroppervlak.
• De constructie op de wagens moet met het oog op de veiligheid van publiek en deelnemers op een degelijke en verantwoorde manier gemaakt zijn.
• Eveneens volgens voorschrift van de gemeente dienen met het oog op de veiligheid van met name kinderen aan beide zijden van een carnavalswagen een deelnemer mee te lopen.
• Met het oog op de veiligheid en het milieu is het gebruik van confetti niet toegestaan. Ook het gebruik van vuurwerk is verboden.
• Op elke wagen moet een goedgekeurde brandblusser van 6kg aanwezig zijn.
• Het is verboden buiten de door ons aangegeven route mensen op de wagen te vervoeren.
Om opstoppingen te voorkomen wordt iedereen bij het ontbindingspunt een plaats aangegeven om iedereen af te laten stappen en de wagen gereed te maken voor de thuisreis.
De “lange” wagens kunnen gebruik maken van de Kiss & Ride strook voor de school.

Wetten en regels

Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
Het bestuur van c.v. De Dwarsliggers is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden ontstaan voor, tijdens en na deelname aan de optocht.
De deelnemers zijn verplicht om een verzekering voor de wagen af te sluiten en dienen allen persoonlijk
WA verzekerd zijn.

De bestuurder van het trekkend voertuig dient in het bezit te zijn van het daarvoor geldende rijbewijs.
Indien een voertuig/aanhanger door pech of andere oorzaak langer dan 24 uur langs de route of elders blijft staan zal die verwijderd worden op kosten van de deelnemer.

Drankmisbruik/Openbare orde

Alcoholisch dranken: Verboden voor iedereen onder de 18 jaar.
In de cabine van het trekkende voertuig mag geen alcoholische drank aanwezig zijn.
Overmatig Drankgebruik is niet toegestaan. Verzocht wordt om geen drank zichtbaar op de wagen te hebben. Het gebruik van glazen is niet toegestaan.
Discriminerende en/of (zeden)kwetsende uitlatingen of afbeeldingen worden niet toegelaten, dit ter beoordeling van de commissie.
Wildplassen op of langs de route is verboden. U kunt tot aan de start van de optocht gebruik maken
van de toiletten in Gemeentehuis en de gehele dag in Maldensteijn en Winkelcentrum.

Afval

Voor het verzamelen van uw afval tijdens de Optocht zoals blikjes, flesjes, papier, etc. krijg u bij het ophalen van het startnummer een blauwe afvalzak mee, die kan bij het ontbindingspunt in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedumpt.

Muziek

De muziek moet van een carnavalesk karakter of passend bij het onderwerp zijn.
Het geluidsniveau mag maximaal 80 dB(A) zijn.

Snoepgoed

Het strooien en niet gooien van snoepgoed is toegestaan, als dit op verantwoordelijke manier gebeurt zodat het geen gevaar oplevert voor de toeschouwers.
Op de oversteek van de Rijksweg is het verboden snoepgoed te strooien.

Controle

Controle op bovenstaande eisen vindt op last van de gemeente plaats tijdens het opstellen. Bij overtreding van het Reglement zowel voor- tijdens- als na de optocht, wordt u door de organisatie gewaarschuwd.
Als hieraan geen gehoor wordt gegeven kan uitsluiting of diskwalificatie volgen.
De optochtcommissie zal steekproefsgewijs (eventueel na telefonisch contact) op de bouwplaats komen controleren of de wagen rechtmatig kan en mag deelnemen.

Handtekening

Door de handtekening die u op vrijdagavond op de lijst zet, verklaard u daarmee dat u bovenstaand reglement hebt gelezen en dat u zich eraan zult houden.
Ook verklaard u daarmee dat uw voertuig minimaal WA verzekerd is en dat eventuele schade door u veroorzaakt op u verhaald kan worden.

WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

CARNAVALSVERENIGING ''DE DWARSLIGGERS''

Wenst u allen een plezierige optocht toe.