29
mei

Algemene Leden Vergadering

Aanvang: 20:30 | Entree: gratis

Algemene Leden Vergadering

Jij komt toch ook?

Onze Algemene Leden Vergadering zal gehouden worden op
woensdag 29 mei 2024 om 20.30 uur in onze residentie
Maldensteijn. Vanaf 20.00 uur is de zaal open en zullen alle stukken ter
inzage klaar liggen.

Waarom is het belangrijk dat je komt?

 • Er wordt gestemd over het toetreden van (nieuwe) bestuursleden
 • De bestuurswissel tussen aftredende en toetredende bestuursleden
  zal plaatsvinden waarbij een bedankje voor de aftredende
  bestuursleden zeker niet zal ontbreken
 • Er wordt verslag gedaan over het afgelopen seizoen, wat hebben wij
  gedaan/bereikt en hoe staan we er financieel voor
 • De begroting van het volgend seizoen wordt doorgenomen en met
  jullie goedkeuring vastgesteld
 • Het programma voor het komend seizoen wordt gepresenteerd en
  met jullie goedkeuring vastgesteld
 • Heb je ideeën of vragen en wil je mee praten over het reilen en zeilen
  van de vereniging kom dan zeker naar de ALV toe en breng ook je
  stem uit!
  Twee weken vooraf aan de vergadering zal de officiële uitnodiging met
  de agenda worden rondgestuurd.